Kwaliteit

Bilfinger ROB staat voor hoge kwaliteit. Haar kwaliteitsstandaard wordt bereikt door een volledige opvolging en controle van alle noodzakelijke processtappen, die ondernomen worden om tot het geschikte eindresultaat te komen. Daarbij is het de bedoeling zich te richten op de efficiëntie van de primaire processen, op risicobeheersing en continue verbetering. Bilfinger ROB kan hiervoor terugvallen op een eigen, gespecialiseerde dienst voor kwaliteitsborging. Dit gestructureerde systeem is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015 / ISO 3834-2:2005, verleend door Lloyd’s Register. Onze organisatie ondersteunt ook de PED voor toepassing van de EG richtlijn 97/23/EG betreffende drukapparatuur en samenbouw. Het kwaliteitsbeleidsysteem ondergaat regelmatig interne en externe audits.

Printen