SafetyWorks!

Binnen de Bilfinger Groep staat de campagne 'SafetyWorks!' centraal. Het doel van deze campagne is het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn van alle Bilfinger-medewerkers wereldwijd. De rode lijn is het nemen van verantwoordelijkheid voor veiligheid, in alle lagen van de organisatie. Als we ons bewust zijn van de risico's en de juiste beheersmaatregelen treffen, kan in principe ieder incident of ongeval worden voorkomen. Wereldwijd willen we als Bilfinger optimaal en eenduidig presteren op veiligheidsgebied, en alle dochterbedrijven dragen daaraan bij. De principes van SafetyWorks!:

  • Aanhoudende verbetering van de bescherming van veiligheid en gezondheid;
  • Het zorgen voor een goede veiligheidscultuur;
  • Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen.

Printen