Nieuwe opleidingsmodule op terrein Bilfinger ROB

03/29/2019

Bilfinger ROB beschikt over een eigen opleidingsmodule. Aan de skids van deze opleidingsmodule kunnen onze jongens leren hoe ze buizen, pompen, vaten en ketels moeten monteren in een plant. Ze moeten eerst zelf een tekening maken en daarna het plan in de praktijk uitwerken. Om compact te werken laten we de stukken in de hoogte monteren zoals ook meestal op de sites het geval is; zo leren onze medewerkers meteen omgaan met veiligheidsregels en hoogtewerk.

We gebruiken deze opleidingsmodule ook zeer veel voor scholen en in het kader van duaal leren en IBO-opleiding. Ook veiligheidstrainingen worden met behulp van de opleidingsmodule gegeven. Op het ogenblik staat er hier een groene warmtewisselaar. Een project wordt meestal uitgevoerd door 3 à 4 man; 2 fitters en 2 lassers en duurt ongeveer veertien dagen. De flenzenbomen op de foto’s hebben dan weer als doel om de monteerders te leren omgaan met pakkingen en het aanbrengen van flenzen op de juiste plaats. De flenzenbomen worden ook regelmatig uitgeleend naar de werven om ingeleende werkkrachten te testen zodat we hen juist kunnen beoordelen. De geel-rode skid is bedoeld voor onze pijpfitters; ze moeten de skid kunnen nameten en natekenen. We bouwen ook extra fouten en afwijkingen in die ze eruit moeten halen. Als de meter bv. op 120 bar staat; mogen ze dus zeker geen afsluiters opendraaien en demonteren maar dat moeten ze zelf vaststellen. 

In de toekomst willen we de module ook gebruiken voor E&I activiteiten zodat de elektromonteurs van EMV ook leren omgaan met elektrische bekabeling en kabelgoten.