BILFINGER: DIGITAAL INNOVATIEF

Al jaren geleden voorzag Bilfinger de noodzaak van steeds meer digitalisering en innovatie. Niet alleen vanwege concurrentievoordelen, maar ook omdat door de krapte op de arbeidsmarkt er een 
noodzaak is om steeds meer taken te automatiseren en mensen zo efficiënt mogelijk hun werk te laten doen. 

Lees het artikel

‘WE MOETEN INNOVATIEVER, DUURZAMER, INCLUSIEVER WORDEN’

Sinds anderhalf jaar is Ingrid Thijssen nu voorzitter van VNO-NCW. ‘Een rollercoaster’, zo karakteriseert ze zelf deze periode. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? Hoe maken we die toekomstbestendig en wat zijn de belangrijkste issues?’ 

Lees het interview

 

Magazine BNL

Form

‘WIL JIJ IN DE INDUSTRIE WERKEN? DAN HEBBEN WIJ EEN BAAN VOOR JE!’

Een schrijnend tekort aan medewerkers in de industrie is een groot probleem. Niet alleen wordt het voor bedrijven steeds lastiger om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen, zelfs de hele energie- en grondstoffentransitie komt erdoor in gevaar. Hoe kunnen we dit probleem oplossen? Deltalinqsbeleidsmedewerker Cees Alderliesten en Bilfinger-COO Rob Engelaar geven hun visie.

Lees het artikel

SNELLERE ELEKTRIFICATIE VAN DE INDUSTRIE

Elektrificatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan een klimaatneutrale industrie. Sommige technologieën, zoals de warmtepomp en de stoomboiler, worden al toegepast. Andere technologieën zitten nog in een experimentele fase. Maar het is niet genoeg als een technologie er in het laboratorium veelbelovend uitziet.

Lees het artikel

COLUMN FRANK BECKX: VLAANDEREN NAAR DE WERELDTOP

Voka, het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen, werkt aan een plan om de Vlaamse economie en samenleving duurzaam te versterken. Het ‘Plan Samen Groeien’ pleit resoluut 
voor gezonde en gedeelde groei.

Lees de Column

WERKEN AAN JE CYBERWEERBAARHEID

Met de oorlog in Oekraïne en de Russische vijandigheid is cyberweerbaarheid belangrijker dan ooit tevoren. Digitale aanvallen op doelen in de havens van Rotterdam en Antwerpen zijn volgens verschillende experts te verwachten. Daarom is het cruciaal om je hierop voor te bereiden. 

Lees het artikelKRACHTIG STARTSCHOT VOOR ANTWERP@C

Door CO2 af te vangen en op te slaan kun je in relatief korte tijd miljoenen tonnen CO2-uitstoot voorkomen. BASF en Air Liquide ontwikkelden een gezamenlijk plan, als onderdeel van het bredere project Antwerp@C. Begin april werd bekend dat aan hun gezamenlijke project voor vijf afvanginstallaties een Europese innovatiesubsidie is toegekend van 360 miljoen euro. Dit wordt gezien als een krachtig startschot voor het veel grotere project van Antwerp@C. Antwerp@C is een consortium waarin acht toonaangevende spelers uit het Antwerpse havengebied hun krachten bundelen. Air Liquide, Borealis, INEOS, ExxonMobil, Fluxys, Port of Antwerp, TotalEnergies en BASF investeren in totaal naar schatting 3 miljard euro in een havenbreed systeem voor CO2-afvang en -opslag. 

Meer over Antwerp@CCOLOFON

Bilfinger magazine is een uitgave van Bilfinger België/Nederland, bestaande uit Bilfinger Industrial Services België/NederlandBilfinger ROB/EMV en Bilfinger Tebodin. Het relatiemagazine verschijnt twee keer per jaar in een oplage van 2.500 exemplaren en wordt verspreid onder de zakelijke relaties van Bilfinger. 

Redactie: Thierry Burki, Bastiaan Spoelstra, Wim van de Brink, Jeff Mansveld, Eva Voorrecht, Emily Dijkgraaf Samenstelling en tekstproductie: De Nieuwe Lijn Fotografie: Studio Oostrum, BASF, Robin Utrecht, Babet Hogervorst, VOKA, Vivianne Sanderse.

Vragen over Bilfinger Magazine? Neem contact op via communicatie.is-bnl@bilfinger.com

Copyright: Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.